19.11.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883918 ulaşabilirsiniz. 
 
Özet Bilgi
19.11.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.10.2020
Genel Kurul Tarihi
19.11.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.11.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.
4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2
Esas Sozlesme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ("Bilgilendirme Dokümanı") ve eki olan; Vekaletname Örneği ve Tadil Tasarısı ekte ilan edilmektedir. Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla,
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.