• 20.10.2022

  Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama

  Detay
 • 14.09.2022

  Yönetim Kurulu Üyeliği Atama Hakkında

  Detay
 • 14.09.2022

  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Detay
 • 1.07.2022

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Hakkında

  Detay
 • 23.06.2022

  Rekabet Kurulu'nun 28.10.2021 Tarih ve 21-53/747-360 Sayılı Kararının İptali İçin Açılan Dava Hakkında

  Detay
 • 20.04.2022

  2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

  Detay
 • 21.03.2022

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 21.03.2022

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 21.03.2022

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

  Detay
 • 15.03.2022

  Maddi Duran Varlık Satımı

  Detay
 • 11.03.2022

  Rekabet Kurulu'nun 28.10.2021 Tarih ve 21-53/747-360 Sayılı Kararının İptali İçin Açılan Dava Hakkında

  Detay
 • 22.02.2022

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 22.02.2022

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

  Detay
 • 22.02.2022

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 18.02.2022

  Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

  Detay
 • 18.02.2022

  Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

  Detay
 • 18.02.2022

  Sürdürülebilirlik Raporu

  Detay
 • 17.01.2022

  Rekabet Kurulu'nun Gerekçeli Kararı

  Detay
 • 31.12.2021

  Planlanan Sermaye Artırımı Sürecinin İptali

  Detay
 • 15.12.2021

  Maddi Duran Varlık Satımı

  Detay
 • 31.10.2021

  Rekabet Kurulunca Tesis Edilen İdari Para Cezası

  Detay
 • 14.09.2021

  Yönetim Kurulu Üyeliği Atama Hk.

  Detay
 • 6.09.2021

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul Hak.

  Detay
 • 3.09.2021

  Finansal Duran Varlık Satışı

  Detay
 • 13.08.2021

  Finansal Duran Varlık Satışı

  Detay
 • 3.08.2021

  Sermaye Artırımı Konusunda Çalışmalara Başlanması

  Detay
 • 15.06.2021

  Mağaza Devirlerinin Tamamlanması

  Detay
 • 12.05.2021

  Sermaye Artırımından Sağlanan Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu hak.

  Detay
 • 10.05.2021

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama hak.

  Detay
 • 5.05.2021

  Mağaza Devirlerine İlişkin Rekabet Kurulu İzni

  Detay
 • 5.05.2021

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama hak.

  Detay
 • 6.04.2021

  2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

  Detay
 • 21.03.2021

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 19.03.2021

  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Detay
 • 18.03.2021

  2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

  Detay
 • 18.03.2021

  2020 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

  Detay
 • 18.03.2021

  2021 Yılı Faaliyet Dönemi için Denetçi Genel Kurul Onayı

  Detay
 • 17.03.2021

  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Aday Gösterilmesi

  Detay
 • 22.02.2021

  2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

  Detay
 • 22.02.2021

  2020 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

  Detay
 • 22.02.2021

  2021 Yılı Faaliyet Dönemi için Genel Kurul'a Denetçi Önerilmesi

  Detay
 • 22.02.2021

  2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

  Detay
 • 14.02.2021

  Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

  Detay
 • 14.02.2021

  Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

  Detay
 • 14.02.2021

  Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

  Detay
 • 7.01.2021

  Mağaza devirleri hakkında

  Detay
 • 28.12.2020

  Güncel Esas Sözleşme

  Detay
 • 23.12.2020

  19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

  Detay
 • 23.12.2020

  Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili hakkında

  Detay
 • 23.12.2020

  Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tescili hakkında

  Detay
 • 14.12.2020

  Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tamamlanması

  Detay
 • 11.12.2020

  Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması

  Detay
 • 9.12.2020

  Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

  Detay
 • 9.12.2020

  Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar

  Detay
 • 23.11.2020

  Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması

  Detay
 • 20.11.2020

  Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı Başvurusu Kapsamında SPK Tarafından Onaylanan İzahname

  Detay
 • 20.11.2020

  Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı Başvurusu Kapsamında SPK Tarafından Onaylanan İzahname.

  Detay
 • 19.11.2020

  Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Olağanüstü Genel Kurulda onaylanması

  Detay
 • 19.11.2020

  Sermaye Artırımı/Azaltımı İşleminin Olağanüstü Genel Kurulda onaylanması

  Detay
 • 19.11.2020

  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

  Detay
 • 18.11.2020

  Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni hak..

  Detay
 • 18.11.2020

  Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bildirimin ilgili form kullanılarak yeniden ilanı

  Detay
 • 17.11.2020

  Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni hak.

  Detay
 • 13.11.2020

  Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımına İlişkin SPK Başvurusu Sonucu

  Detay
 • 26.10.2020

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 26.10.2020

  Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

  Detay
 • 26.10.2020

  19.11.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

  Detay
 • 18.09.2020

  Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

  Detay
 • 14.09.2020

  Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımına İlişkin SPK Başvurusu

  Detay
 • 14.09.2020

  Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı Başvurusu Kapsamında SPK Onayına Sunulan İzahname

  Detay
 • 14.09.2020

  Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

  Detay
 • 26.08.2020

  TTK 376 kapsamında alınacak önlemler ve eşzamanlı sermaye artırımı/azaltımı hk.

  Detay
 • 10.08.2020

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 30.06.2020

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

  Detay
 • 28.05.2020

  2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

  Detay
 • 22.05.2020

  Borsa İstanbul (BİST) tarafından talep edilen açıklama hk.

  Detay
 • 15.05.2020

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 14.05.2020

  2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

  Detay
 • 14.05.2020

  2019 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması.

  Detay
 • 8.04.2020

  2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

  Detay
 • 8.04.2020

  2019 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

  Detay
 • 8.04.2020

  2020 Yılı Faaliyet Dönemi için Genel Kurul'a Denetçi Önerilmesi

  Detay
 • 8.04.2020

  2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

  Detay
 • 27.03.2020

  Geçici iş ilişkisi kurulması hak.

  Detay
 • 9.03.2020

  Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında

  Detay
 • 24.01.2020

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

  Detay
 • 24.01.2020

  Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

  Detay
 • 14.01.2020

  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisinin Atanması

  Detay
 • 8.08.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

  Detay
 • 31.07.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul

  Detay
 • 5.07.2019

  Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı atama

  Detay
 • 1.07.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

  Detay
 • 15.05.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

  Detay
 • 30.04.2019

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 24.04.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

  Detay
 • 1.04.2019

  Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

  Detay
 • 29.03.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

  Detay
 • 27.03.2019

  2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

  Detay
 • 27.03.2019

  2018 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

  Detay
 • 5.03.2019

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul

  Detay
 • 4.03.2019

  2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

  Detay
 • 28.02.2019

  2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

  Detay
 • 28.02.2019

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 28.02.2019

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

  Detay
 • 20.02.2019

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 13.11.2018

  Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

  Detay
 • 31.10.2018

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 2.10.2018

  Yönetim Kurulu Komitelerine atama

  Detay
 • 2.10.2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

  Detay
 • 1.10.2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul

  Detay
 • 29.06.2018

  Şirketimiz Genel Müdür ataması hakkında

  Detay
 • 28.06.2018

  Gayrimenkul satış işlemlerinin tamamlanması hakkında

  Detay
 • 14.05.2018

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hakkında

  Detay
 • 24.04.2018

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 18.04.2018

  Yönetim Kurulu üyesi istifa kabul

  Detay
 • 16.04.2018

  Genel Müdür'ün istifasının kabulü ve atama hakkında

  Detay
 • 16.04.2018

  Genel Müdür'ün istifasının kabulü ve atama hakkında

  Detay
 • 3.04.2018

  Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev Taksimi

  Detay
 • 2.04.2018

  Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında

  Detay
 • 9.03.2018

  Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçlanması

  Detay
 • 6.03.2018

  Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

  Detay
 • 1.03.2018

  2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

  Detay
 • 1.03.2018

  2017 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Yapılamaması

  Detay
 • 1.03.2018

  2018 Faaliyet Dönemi için Genel Kurul'a Denetçi Önerilmesi

  Detay
 • 1.03.2018

  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Aday Gösterilmesi

  Detay
 • 28.02.2018

  2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

  Detay
 • 26.02.2018

  Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

  Detay
 • 16.02.2018

  TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

  Detay
 • 31.01.2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul

  Detay
 • 8.01.2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

  Detay
 • 5.01.2018

  Yönetim kurulu üyesi istifa kabul

  Detay
 • 29.12.2017

  Maddi Duran Varlık Satımı

  Detay
 • 11.12.2017

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

  Detay
 • 4.12.2017

  Maddi Duran Varlık Satımı

  Detay
 • 29.09.2017

  Elden Çıkarma Sözlesmesine iliskin Rekabet Kurumu izni

  Detay
 • 2.08.2017

  Elden Çıkarma Sözleşmesi

  Detay
 • 17.03.2017

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 17.03.2017

  2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

  Detay
 • 14.03.2017

  Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu / BASCM, CRFSA, EREGL, HALKS, MAALT, YBTAS

  Detay
 • 27.02.2017

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 24.02.2017

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 20.02.2017

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 20.02.2017

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 17.02.2017

  Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

  Detay
 • 17.02.2017

  Faaliyet Raporu (Konsolide)

  Detay
 • 17.02.2017

  Finansal Rapor

  Detay
 • 15.02.2017

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 14.02.2017

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 8.02.2017

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 8.02.2017

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 6.01.2017

  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Detay
 • 6.01.2017

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 5.01.2017

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.01.2017

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 2.01.2017

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 29.12.2016

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

  Detay
 • 29.12.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 8.12.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 2.12.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 29.11.2016

  Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama / CRFSA

  Detay
 • 3.11.2016

  Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

  Detay
 • 3.11.2016

  Faaliyet Raporu (Konsolide)

  Detay
 • 3.11.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 25.10.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 25.10.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 17.10.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 14.10.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 6.10.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 5.10.2016

  İşlem Sırası Durdurma Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 4.10.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2016

  Esas Sözleşme

  Detay
 • 27.09.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 9.08.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 3.08.2016

  Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

  Detay
 • 3.08.2016

  Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

  Detay
 • 3.08.2016

  Faaliyet Raporu (Konsolide)

  Detay
 • 3.08.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.08.2016

  Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama / CRFSA

  Detay
 • 2.08.2016

  Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

  Detay
 • 1.08.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.07.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 12.07.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 16.06.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 15.06.2016

  İşlem Sırası Durdurma Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 14.06.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 1.06.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 26.05.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 10.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 9.05.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 9.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 9.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 6.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 6.05.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 5.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 5.05.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 4.05.2016

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 4.05.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 4.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 4.05.2016

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 3.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 3.05.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 2.05.2016

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 2.05.2016

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 2.05.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 2.05.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 2.05.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 29.04.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 29.04.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 27.04.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 27.04.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 27.04.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 26.04.2016

  Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

  Detay
 • 26.04.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 25.04.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 25.04.2016

  Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 21.04.2016

  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Detay
 • 20.04.2016

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 18.04.2016

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 18.04.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 15.04.2016

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / AKSGY, CRFSA, INFO

  Detay
 • 15.04.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 15.04.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 15.04.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 15.04.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 12.04.2016

  Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 11.04.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 11.04.2016

  Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 7.04.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 6.04.2016

  İhraç Belgesi

  Detay
 • 29.03.2016

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CLEBI, CRFSA

  Detay
 • 28.03.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 25.03.2016

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 24.03.2016

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 21.03.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 15.03.2016

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 15.03.2016

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 15.03.2016

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 15.03.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 11.03.2016

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 7.03.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 2.03.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.03.2016

  Esas Sözleşme Tadili

  Detay
 • 2.03.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.03.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 29.02.2016

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 29.02.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 29.02.2016

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 22.02.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 22.02.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 22.02.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 22.02.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 22.02.2016

  Finansal Rapor

  Detay
 • 22.02.2016

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 22.02.2016

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 19.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 18.02.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 12.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 8.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 8.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 8.02.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.02.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.02.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 2.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 2.02.2016

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 1.02.2016

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 1.02.2016

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 26.01.2016

  BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 25.01.2016

  BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 25.01.2016

  BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 25.01.2016

  Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 25.01.2016

  BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 25.01.2016

  Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 15.01.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / AKMEN

  Detay
 • 15.01.2016

  Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

  Detay
 • 6.01.2016

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 5.01.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 4.01.2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / AKMEN

  Detay
 • 4.01.2016

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

  Detay
 • 31.12.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 30.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / AKMEN, KILER

  Detay
 • 29.12.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 24.12.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

  Detay
 • 21.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 18.12.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 18.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 18.12.2015

  Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama / CRFSA

  Detay
 • 7.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 4.12.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 3.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 1.12.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 27.11.2015

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 27.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 27.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 27.11.2015

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 27.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 27.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 24.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 24.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 23.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 23.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 12.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 12.11.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 4.11.2015

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 4.11.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.11.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.11.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.11.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.11.2015

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 4.11.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 26.10.2015

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 26.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 26.10.2015

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 26.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 26.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 26.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 26.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 23.10.2015

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim / CRFSA

  Detay
 • 23.10.2015

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 23.10.2015

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 23.10.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.10.2015

  Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim / CRFSA

  Detay
 • 21.10.2015

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

  Detay
 • 20.10.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 20.10.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 20.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 14.10.2015

  Değerleme Raporu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 13.10.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 13.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 13.10.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu / KILER

  Detay
 • 7.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 6.10.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 6.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 6.10.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 6.10.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 2.10.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 1.10.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 1.10.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, DOCO, HURGZ, KIPA, NTHOL, SASA, TEKST, TRCAS

  Detay
 • 30.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 30.09.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu / KILER

  Detay
 • 30.09.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 30.09.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 30.09.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 29.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 28.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 28.09.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 23.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 22.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 21.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 18.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 17.09.2015

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 16.09.2015

  Pay Alım Teklifi Bilgi Formu / KILER

  Detay
 • 4.09.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 4.09.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 28.08.2015

  Değerleme Raporu / KILER

  Detay
 • 27.08.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CRFSA

  Detay
 • 27.08.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.08.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 25.08.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 20.08.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CRFSA

  Detay
 • 20.08.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CRFSA

  Detay
 • 20.08.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CRFSA

  Detay
 • 11.08.2015

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 10.08.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 10.08.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 10.08.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 10.08.2015

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 10.08.2015

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 10.08.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 10.08.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 10.08.2015

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 7.08.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 7.08.2015

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 6.08.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 6.08.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 6.08.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 6.08.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 6.08.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.08.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.07.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFB

  Detay
 • 27.07.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA

  Detay
 • 27.07.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

  Detay
 • 15.07.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

  Detay
 • 15.07.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 8.07.2015

  Finansal Duran Varlık Edinimi / KILER

  Detay
 • 8.07.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 2.07.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.07.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.07.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.06.2015

  Finansal Duran Varlık Edinimi / KILER

  Detay
 • 30.06.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 29.06.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA

  Detay
 • 29.06.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

  Detay
 • 29.06.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFB

  Detay
 • 24.06.2015

  Esas Sözleşme Tadili

  Detay
 • 2.06.2015

  Esas Sözleşme Tadili

  Detay
 • 25.05.2015

  Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama / KIPA

  Detay
 • 15.05.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 15.05.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 15.05.2015

  Finansal Duran Varlık Edinimi / KILER

  Detay
 • 5.05.2015

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 5.05.2015

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 5.05.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 5.05.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 5.05.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 5.05.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 5.05.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 22.04.2015

  Esas Sözleşme Tadili

  Detay
 • 21.04.2015

  Esas Sözleşme Tadili

  Detay
 • 9.04.2015

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.03.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

  Detay
 • 27.03.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.03.2015

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 27.03.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.03.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ANSGR, BRISA, CARFA, CARFB, ISGYO, TKNSA, TTRAK

  Detay
 • 24.03.2015

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ANSGR, BRISA, CARFA, CARFB, ISGYO, TKNSA, TTRAK

  Detay
 • 20.03.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

  Detay
 • 13.03.2015

  Maddi Duran Varlık Alımı

  Detay
 • 25.02.2015

  Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 24.02.2015

  Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

  Detay
 • 24.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 23.02.2015

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

  Detay
 • 23.02.2015

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 23.02.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 23.02.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 23.02.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 23.02.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 23.02.2015

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

  Detay
 • 23.02.2015

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 23.02.2015

  Finansal Rapor

  Detay
 • 23.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 20.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 20.02.2015

  Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

  Detay
 • 20.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 20.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 17.02.2015

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 16.02.2015

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 11.02.2015

  Maddi Duran Varlık Satımı

  Detay
 • 10.02.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.02.2015

  Maddi Duran Varlık Alımı

  Detay
 • 19.01.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 16.01.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 13.01.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 12.01.2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 12.12.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 5.12.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.11.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 11.11.2014

  Maddi Duran Varlık Alımı

  Detay
 • 10.11.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.10.2014

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.10.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2014

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.10.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 24.10.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 24.10.2014

  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Detay
 • 16.10.2014

  Finansal Duran Varlık Edinimi

  Detay
 • 15.10.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 18.08.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 18.08.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 4.08.2014

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 4.08.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.08.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.08.2014

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 4.08.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.08.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.08.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.06.2014

  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Detay
 • 24.06.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 19.06.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 25.05.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 21.05.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.04.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2014

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.04.2014

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.04.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.04.2014

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / AKGUV, AKSA, AKSEL, ALARK, ALBRK, ALCAR, ALCTL, ALYAG, ANHYT, ARCLK, ARENA, ARTI, ASYAB, ATAGY, ATSYH, AYEN, AYGAZ, BANVT, BAYRD, BEYAZ, BLCYT, BMEKS, BOLUC, BOSSA, BRKSN, BURCE, CARFA, CARFB, CCOLA, CEMAS, CLKHO, DAGHL, DENGE, DESA, DEVA, DGATE, DGGYO, DGKLB, DOHOL, DYHOL, EGCYH, EKIZ, EMBYO, EMKEL, ENKAI, EREGL, ESCOM, ETILR, EUKYO, FENER, FENIS, FINBN, FNSYO, GARAN, GARFA, GRNYO, GSDHO, HALKB, HEKTS, HITIT, HLGYO, IHGZT, IPEKE, ISCTR, ISGYO, ISYAT, ISYHO, IZTAR, KARSN, KARTN, KOMHL, KONYA, KORDS, KOZAA, KRDMA, KRDMB, KRDMD, KRSAN, KUTPO, LKMNH, MAKTK, MANGO, MARTI, MEMSA, MERKO, MGROS, MIPAZ, MMCAS, MRDIN, MUTLU, NETAS, NTHOL, NTTUR, OZBAL, PETKM, PINSU, PLASP, PRKME, PRZMA, RGYAS, RHEAG, RYGYO, SANFM, SASA, SILVR, SISE, SKBNK, SKPLC, SNGYO, TACTR, TBORG, TCELL, TEKTU, THYAO, TMSN, TOASO, TRGYO, TRKCM, TSKB, USAS, VAKBN, VAKFN, VAKKO, VANGD, VERUS, VESBE, VKING, YAZIC, YKBNK, ZOREN

  Detay
 • 4.04.2014

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 28.03.2014

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 27.03.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.03.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 6.03.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 6.03.2014

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 6.03.2014

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 5.03.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 28.02.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.02.2014

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 28.02.2014

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 28.02.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.02.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.02.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.02.2014

  Finansal Rapor

  Detay
 • 27.02.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.02.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 20.02.2014

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / ARTOG, ASYAB, AYES, BUCIM, CARFA, CARFB, CCOLA, FONFK, KAREL, SELEC

  Detay
 • 17.02.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 17.02.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 24.01.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 14.01.2014

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 7.01.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 7.01.2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.10.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2013

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.10.2013

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.10.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 21.10.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 14.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 11.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 10.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 9.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 8.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 7.10.2013

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 7.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 4.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 4.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 2.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 2.10.2013

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 1.10.2013

  Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim / AKMEN, CRFSA, KILER

  Detay
 • 27.09.2013

  Pay Alım Teklifi Bilgi Formu / CARFA, CARFB

  Detay
 • 25.09.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 23.08.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 13.08.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 12.08.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2013

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 12.08.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 12.08.2013

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 5.08.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 5.08.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.08.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 2.08.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 2.08.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 2.08.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 31.07.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 31.07.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 31.07.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 31.07.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 31.07.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 25.07.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 25.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 25.07.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 25.07.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.07.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.07.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.06.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 26.06.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.06.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 25.06.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 25.06.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.06.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.06.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.06.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.06.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 3.06.2013

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 13.05.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 6.05.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.05.2013

  BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu / CRFSA

  Detay
 • 2.05.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2013

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 2.05.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.05.2013

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.04.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 1.03.2013

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 1.03.2013

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 1.03.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 1.03.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 1.03.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 1.03.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 1.03.2013

  Finansal Rapor

  Detay
 • 18.02.2013

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 18.02.2013

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 28.01.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFB

  Detay
 • 22.01.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 17.01.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 10.01.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 10.01.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 10.01.2013

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 8.01.2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.11.2012

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 2.11.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.11.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.11.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.11.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.11.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 2.11.2012

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 3.09.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.09.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 16.08.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.08.2012

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 16.08.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.08.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.08.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.08.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.08.2012

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 3.08.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.08.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.08.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.07.2012

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 30.07.2012

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 30.07.2012

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 16.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 10.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.07.2012

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 5.07.2012

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 5.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.07.2012

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 5.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 4.07.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.06.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.05.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 4.05.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.05.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.05.2012

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 4.05.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.05.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.05.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.05.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.05.2012

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 19.04.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 13.04.2012

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 13.04.2012

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 13.04.2012

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 13.04.2012

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.03.2012

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / AKENR, AKSA, AKSEN, ALGYO, ARCLK, ASELS, ASLAN, AVIVA, AYGAZ, BOLUC, BTCIM, BUCIM, CARFA, CARFB, CIMSA, DEVA, EGPRO, EREGL, FENIS, FINBN, GARAN, HEKTS, ISATR, ISCTR, IZMDC, KAREL, LUKSK, MEMSA, MRDIN, MRSHL, PETKM, PKENT, PRKME, RAYSG, TSPOR, UNYEC, USAK

  Detay
 • 16.03.2012

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 16.03.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.03.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.03.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.03.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.03.2012

  Finansal Rapor

  Detay
 • 16.03.2012

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 7.03.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFB

  Detay
 • 28.02.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFB

  Detay
 • 14.02.2012

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 3.02.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 3.01.2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.01.2012

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / AKENR, ASUZU, ATLAS, AYGAZ, BAGFS, BRYAT, CARFB, DGATE, DITAS, ESCOM, FNSYO, KLGYO, RAYSG, SODA, TOASO, VKFYT, VKGYO

  Detay
 • 15.12.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 9.12.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFB

  Detay
 • 14.11.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 31.10.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 28.10.2011

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 28.10.2011

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 28.10.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.10.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.10.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.10.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 28.10.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 23.09.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 8.09.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 15.08.2011

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / AKENR, AKSA, AKSEN, ALGYO, ASELS, AYGAZ, BOLUC, CARFA, CARFB, CIMSA, FENIS, KAREL, MRDIN, UNYEC, YGYO, YUNSA

  Detay
 • 12.08.2011

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 12.08.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.08.2011

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 15.06.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.05.2011

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.05.2011

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.05.2011

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.05.2011

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 3.05.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 29.04.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 29.04.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 29.04.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 29.04.2011

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 29.04.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 29.04.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 29.04.2011

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 15.04.2011

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 1.04.2011

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ADANA, CARFB, CEMAS, FVORI, INTEM, MRGYO, NETAS, SARKY, SISE, TKSYO, TTKOM

  Detay
 • 25.03.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 23.03.2011

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 21.03.2011

  Yeni İş İlişkisi / CARFA, CARFB

  Detay
 • 11.03.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 11.03.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 11.03.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 11.03.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 11.03.2011

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 11.03.2011

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 11.03.2011

  Finansal Rapor

  Detay
 • 11.03.2011

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 1.03.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / AKGRT, BRISA, CARFA, CARFB, KORDS, OLMKS, YUNSA

  Detay
 • 15.02.2011

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 2.02.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.01.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.01.2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 28.12.2010

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 28.12.2010

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 6.12.2010

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 26.11.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 26.11.2010

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 26.11.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 22.11.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 12.11.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.11.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.11.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.11.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.11.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.11.2010

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 12.11.2010

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 5.11.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.11.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 5.11.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 28.10.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 4.10.2010

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / BJKAS, BRKO, BRSAN, BRYAT, BUCIM, CARFA, CARFB, DERIM, DEVA, DOHOL, EGEEN, EREGL, IHLAS, ISCTR, ITTFH, KAPLM, MEMSA, MGROS, OTKAR, PETKM, TEKST, TTRAK, VAKKO, VESTL

  Detay
 • 29.09.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  27/09/2010

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 27.09.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 24.09.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 23.09.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 20.09.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 18.08.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 13.08.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2010

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 13.08.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2010

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 13.07.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 2.07.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 1.07.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 21.06.2010

  Şirket Genel Bilgi Formu

  Detay
 • 17.05.2010

  Finansal Duran Varlık Edinimi

  Detay
 • 14.05.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 12.05.2010

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, DEVA, MAKTK

  Detay
 • 11.05.2010

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, MAKTK

  Detay
 • 30.04.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2010

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.04.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.04.2010

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 16.04.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 15.04.2010

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 9.04.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 1.04.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 26.03.2010

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Detay
 • 12.03.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.03.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.03.2010

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 12.03.2010

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 12.03.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.03.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 12.03.2010

  Finansal Rapor

  Detay
 • 1.03.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 15.02.2010

  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

  Detay
 • 3.02.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 26.01.2010

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ALARK, CARFA, CARFB, IPMAT, KCHOL, MYZYO, YKBNK

  Detay
 • 22.01.2010

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ALARK, CARFA, CARFB, IPMAT

  Detay
 • 13.01.2010

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 25.11.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 25.11.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 23.11.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 23.11.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 23.11.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 30.10.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2009

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 30.10.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 30.10.2009

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 20.10.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.10.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 19.10.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 1.09.2009

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / AKGRT, ALBRK, ASYAB, CARFB, FONFK, GOLTS, KCHOL, KRDMA, KRDMD, RAYSG, SARKY, VANET

  Detay
 • 26.08.2009

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / AGYO, AKBNK, AKENR, AKIPD, AKSA, ALBRK, ALCTL, ALKIM, ANELT, ANSGR, ARCLK, ATLAS, AVIVA, AVRSY, BANVT, BRSAN, BRYAT, CARFA, CARFB, CMBTN, DGGYO, DOHOL, DURDO, DYHOL, DYOBY, EGEEN, EGPRO, ENKAI, EREGL, FENER, FINBN, FONFK, FORTS, FROTO, GARAN, GARFA, GLYHO, GSDHO, GSRAY, GUBRF, IHEVA, INDES, ISCTR, IZOCM, KCHOL, MEMSA, MERKO, MRTGG, NUHCM, OTKAR, PEGYO, PTOFS, RAYSG, RYSAS, SISE, SNGYO, TACYO, TATKS, TEKST, TEKTU, THYAO, TIRE, TKFEN, TOASO, TRCAS, TSKB, TSPOR, TUDDF, TUPRS, UKIM, USAK, VAKFN, VANET, VESTL, VKING, YKBNK

  Detay
 • 25.08.2009

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu / AKBNK, AKENR, ARCLK, BRYAT, BSHEV, CARFB, CMENT, EGGUB, EREGL, GARFA, GLYHO, GOLTS, KCHOL, KRDMA, KRDMB, MGROS, OKANT, PEGYO, PETKM, PETUN, TATKS, TKFEN, TRCAS, TUPRS

  Detay
 • 13.08.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 13.08.2009

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 13.08.2009

  Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 12.08.2009

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ANHYT, CARFA, CARFB, ISCTR, MIPAZ, SAHOL, TEBNK, TUPRS, YKBNK

  Detay
 • 10.08.2009

  Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / ANHYT, CARFA, CARFB, ISCTR, MIPAZ, SAHOL, TEBNK, TUPRS, YKBNK

  Detay
 • 5.08.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 31.07.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Detay
 • 27.07.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 3.07.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

  Detay
 • 30.06.2009

  Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA

  Detay
 • 4.06.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.06.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.06.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.06.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.06.2009

  Finansal Rapor

  Detay
 • 4.06.2009

  Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

  Detay
 • 1.01.0001

  CarrefourSA Malatya Hipermarketi Bir Yasinda

  Detay
 • 1.01.0001

  Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul

  Detay