2020 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.

2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu ve Bağımsız  Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları için tıklayınız.

2020 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.  

2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Cetveli için tıklayınız.

2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

 

19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı için tıklayınız.

Sermaye Azaltım Raporu için tıklayınız.

Fon Kullanım Raporu için tıklayınız.

Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği ile Tadil Tasarı için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı için tıklayınız.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Listesi için tıklayınız.

Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı Başvurusu Kapsamında SPK Tarafından Onaylanan İzahname için tıklayınız.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Risk Bildirim Formu için tıklayınız.