Saadet Ruba UNKAN ERGENER

Yönetim Kurulu Üyesi

Université Panthéon- Assas, Paris II, Hukuk Fakültesi, Ticaret ve Vergi Hukuku ana bilim dalı mezunu olan S. Ruba Unkan Ergener, New York University Hukuk Fakültesinde Ticaret Düzenlemeleri konusunda Yüksek Lisansını tamamlamış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hukuk diploması denkliğini almıştır.

İş hayatına 2002 yılında Hergüner Bilgen Özeke Hukuk bürosunda avukat olarak başlayan S. Ruba Unkan Ergener, burada ağırlıklı olarak özelleştirmeler, birleşme ve devralmalar üzerinde çalışmıştır. 

2006 yılında H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.’ye Hukuk Müşaviri olarak katılan S. Ruba Unkan Ergener, 2013 yılına dek Sabancı Topluluğu şirketlerini ilgilendiren özelleştirmeler, ortaklık sözleşmeleri ve çok sayıda yurt içi ve yurtdışı birleşme ve devralma projesinde görev almıştır.

2013-2014 yıllarında IBM, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Kıdemli Avukatı olarak çalışan S. Ruba Unkan Ergener, Eylül 2014’ten beri H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

S. Ruba Unkan Ergener, Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumlu olan Etik Kurul’un üyesidir.

Ayrıca Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

New York ve İstanbul barolarına kayıtlıdır.