Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşme

  • Esas Sözleşmenin 6 ve 7nci maddeleri değiştirilmiş ve 11.04.2016 tarihinde tescil ve 15.04.2016 tarih ve 9055 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  • Esas Sözleşmenin .6ncı maddesi değiştirilmiş ve 31.12.2015 tarihinde tescil ve 07.01.2016 tarih ve 8984 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  • İşbu Esas Sözleşme 09.09.1991 tarihinde tescil ve 12.09.1992 tarih ve 2858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

2005 Yılından itibaren Esas Sözleşme Değişiklikleri :

  1. Esas Sözleşmenin 11. ve 13. maddeleri değiştirilmiş ve 28.01.2005 tarihinde tescil ve 04.02.2005 tarih ve 6233 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  2. Esas Sözleşmenin 6. maddesi değiştirilmiş ve 30.12.2005 tarihinde tescil ve 05.01.2006 tarih ve 6468 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  3. Esas Sözleşmenin 3., 4., 6., 7., 8., 9.,12., 13., 14., 18., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31. ve 32. maddeleri değiştirilmiş ve 31.07.2006 tarihinde tescil ve 04.08.2006 tarih ve 6614 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  4. Esas Sözleşmenin 3. ve 6. maddeleri değiştirilmiş ve tarihinde 14.04.2011 tescil ve 21.04.2011 tarih ve 7799 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  5. Esas Sözleşmenin 9.,14.,20.,25. maddeleri değiştirilmiş, 33. madde eklenmiş ve 31.07.2012 tarihinde tescil ve 06.08.2012 tarih ve 8127 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  6. Esas Sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32’nci maddeleri değiştirilmiş, 33’üncü maddesi ile geçici maddesi kaldırılmış ve 02.08.2013 tarihinde tescil ve 12.08.2013 tarih ve 8381 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
  7. Esas Sözleşmenin .6, 7,9, 14 ve 223üncü maddeleri değiştirilmiş ve 29.07.2015 tarihinde tescil ve 04.08.2015  tarih ve 8876 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.