Entegre Atık Yönetim Planı

Maltepe Park'ta hizmet veren CarrefourSA Hiper marketi adına 2015 yılı başında İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde kâğıt/karton ve metal ambalajları geri dönüşüme kazandırılmış; bitkisel atık yağ toplanmasına katkıda bulunulmuş; camı geri kazandırarak petrol tüketiminden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede aradan geçen 1 yıllık süreçte;

 

  • 288 bin kg kâğıt/karton ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılarak;
  • Yaklaşık 5 bin adet yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiş, Yaklaşık 10 bin kişinin günlük oksijen ihtiyacı desteklenmiş,
  • 3 milyon m3’ün üzerinde oksijen gazının üretilmesine devam edilmiş, 3 milyon m3’ün üzerinde sera gazı oranı bertaraf edilmiş ve 9 bin m3’ün üzerinde su tasarrufu sağlanmıştır.
  • Yaklaşık 31 ton metal ambalaj, geri dönüşüme kazandırılarak; 100 Watt'lık bir ampulün 336 bin saat çalışabileceği enerji elde edilmiştir.
  • Toplam 386 litre bitkisel atık yağ, geri kazandırılarak 30,8 litre biyodizel elde edilmiştir.
  • 1.127 kg cam atığı geri dönüşüme gönderilerek; 112,7 kg petrol tasarrufu sağlanmıştır.
  • Yaklaşık 31 ton plastik geri dönüşüme kazandırılarak; 588 bin kWh enerji elde edilmiş ve böylece 180 kişinin yıllık enerji ihtiyacı karşılanmıştır.
  • Doğru şekilde toplanıp, atılmadığında çevre ve insan sağlığı için tehlikeler yaratan, ağır metal içeren 78 kg elektronik atığın; 165 kg pil atığının ve 190 kg floresan ampulün, geri kazanım ve bertarafa gönderilerek doğaya karışması engellenmiştir.
  • Entegre atık yönetim planı çerçevesinde Beyoğlu ve Maltepe belediyelerine toplam 35 bin kg’lık gıda bağışında bulunulmuştur.