Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

04/12/2015

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.12.2015 17:48:50
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.12.2015 17:52:16


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı


 

   
Karar Tarihi 04.12.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 29.12.2015 14:00
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş-İstanbul
Gündem 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü. 
2- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması. 
3- Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanımına bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. 
4- Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması. 
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29/12/2015 günü saat:14:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Tasarı metni ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.