• 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayınız.
  • 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
  • 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı, Gündem, Vekaletname Örneği, Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı Dokümanını İndirmek için tıklayınız.
  • Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları, Değişiklik Tasarısı ve Vekâletname Örneğini indirmek için tıklayınız.